Pakteta Vitrinë
€ 199
  • ...
  • Mirëmbajtje: € 10 në muaj
  • Hapsirë në Server 500 MB
  • Trafik Mujor 1 GB
  • Deri në 5 Emaile
  • 1 DataBase MySQL
  • 1 llogari FTP
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
Më shumë
Paketa Biznes
€ 499
  • 1 Domain Falas
  • Mirëmbajtje: 1 vit Falas
  • Hapsirë në Server 1 GB
  • Trafik Mujor 5 GB
  • Deri në 20 Emaile
  • Deri në 5 DataBase MySQL
  • Deri në 5 llogari FTP
  • Pozicionim SEO
  • ...
  • ...
  • ...
Më Shumë
Paketa Pro
€ 799
  • 1 Domain Falas
  • Mirëmbajtje: 2 vjet Falas
  • Hapsirë në Server Pa Limit
  • Trafik Mujor Pa Limit
  • Emaile Pa Limit
  • DataBase MySQL Pa Limit
  • Deri në 10 llogari FTP
  • Pozicionim SEO
  • Panel Administrimi
  • Social Media
  • ...
Më Shumë
Paketa Exclusive
€ 999
  • 1 Domain Falas
  • Mirëmbajtje: 3 vjet Falas
  • Hapsirë në Server Pa Limit
  • Trafik Mujor Pa Limit
  • Emaile Pa Limit
  • DataBase MySQL Pa Limit
  • llogari FTP Pa Limit
  • Pozicionim SEO
  • Panel Administrimi
  • Social Media
  • Brand Identity
Më shumë